Vel overstått jubileumskonferanse!

Den 2. og 3. november 2022 arrangerte vi vår egen jubileumskonferanse "Sammen for våre barn" for å feire senterets 20-års dag! Temaet for konferansen var forebygging av seksuelle overgrep mot barn, noe som er viktig for de aller fleste av oss.

I den anledning hadde vi to innholdsrike dager med foredragsholdere, underholdning og nydelig mat på Scandic Alexandra Hotell i Molde.

 

Dag 1:

Konferansen startet i flott stil på Molde Kino med flott underholdning fra koret i Kvam barnehage. Sant og Usant viste deretter filmen sin "Alt det jeg er" med Emilie som hovedperson. Det var en rørende og sterk film som understrekte hovedtemaet for konferansen, og viste oss hvor viktig og dagsaktuelt dette temaet er i samfunnet.

Etter lunsj på hotellet, fortsatte Emilie og (navn) fra Sant og Usant å snakke om filmen og temaet rundt seksuelle overgrep mot barn. Det var flere i publikum som hadde spørsmål til Emilie og hennes historie, noe hun er svært åpen om. Noe av det vi satt igjen med var da hvor avgjørende det er for et barn å bli trodd på - noe som også stiller krav til de voksne om å tørre å stille de "tøffe" spørsmålene til barn som ser ut til å ha det vanskelig.

Spesialist i klinisk pedagogikk, Morten Lundgren fra RVTS Midt-Norge, holdt siste del av dagen foredrag om "barn og seksualiteten". Der snakket han blant annet om bruken av sosiale medier og pornografi hos barn og unge. Hvordan kan en skjerme ungene sine for grove eller uønskede opplevelser på nett, eller er det i det hele tatt mulig? Lundgren sin tydelige beskjed til foreldre ble: snakk med barna dine!

 

Dag 2:

Vi fikk en myk og oppløftende start på dagen med en minikonsert fra musiker Bård Watn - noe som alle så ut til å sette pris på!

Deretter kom Vilde Graff Senje fra Sex og Politikk opp på scenen for å snakke om "seksualitetsundervisning som forebygging". Svært viktig og spennende tema som engasjerte mange i salen - spesielt pedagogene.

   

 

Lege Ane B. Næss avsluttet konferansen med sitt foredrag "krenkede barn blir syke voksne". Hun snakket om hvordan barn som blir utsatt for vold og overgrep, er utsatt for somatiske og psykiske plager resten av livet. Seksuelle overgrep resulterer i at helsevesenet og staten blir belastet, samtidig som den krenkede ofte vil være utenfor arbeidslivet som voksen. Dette setter seksuelle overgrep på dagordenen som et folkehelseproblem, noe som tilsier at hele samfunnet på bidra til å forebygge dette. Om dette ikke oppsummerer temaet for konferansen, så vet ikke vi!

 

 

Tusen takk til alle foredragsholdere, og til alle som bidro til at dette ble to vellykkede dager i Molde. Vi setter pris på alle som ønsket å ta en del i konferansen, og håper på at alle sammen satt igjen med noe noe nytt, noe gammelt - og mest av alt - nyttig kunnskap som en kan ta med seg videre. La oss arbeide sammen for våre barn.