Messe for verdighet i Molde Domkirke

Søndag 29. oktober deltok vi som medarrangører på årets messe for verdighet i Molde Domkirke. Det var en sterk kveld som rommet nydelig musikk, rørende historier og mengder av HÅP ❤️
Tusen takk for at vi fikk være en del av denne kvelden i solidaritet for alle som er berørt av vold og/eller seksuelle overgrep. Vi trenger alle hverandre til å gi og motta støtte, varme og medmenneskelighet i en verden som noen ganger er brutal og kald.
Takk til VAKE kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Mental Helse som også var med å arrangere.
Og til slutt, en stor takk til de som ønsket å dele sin egen historie sammen med kirkerommet 🌻