Torsdagstilbud: turgruppe

Forskning viser at frisk luft og fysisk aktivitet kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse. Vi inviterer derfor til å bli med oss på tur en gang i måneden…