Laster Arrangementer

Fagdag- «Å være mann Nok.» Nok. Møre og Romsdal sponser hele konferansen

25. november 2021 / 08:00 - 15:45

Velkommen til fagdag 25.11.21
Scandic Seilet – Molde
«Å være mann Nok.»

Målgruppe:
Personer som jobber innenfor helse og sosial, rus, frivillige fra religiøse samfunn, organisasjoner, kriminalomsorgen, studenter og andre interesserte
Tema: Seksuelle overgrep

Vi Hos Nok. Møre og Romsdal ønsker å sponse hele konferansen!
Det vil si at vi sponser påmeldingen til ALLE som har meldt seg på tidligere og alle som ønsker å melde seg på 😀
 
Påmelding vil fortsatt være til lan@nokmr.no innen 18.11.21!
 
Håper å se deg der!

Program
08.00 – 08.30 Registrering

08.30 – 09.00 Velkommen v/Nok. Møre og Romsdal
Kulturinnslag v/Roy Nicolaysen
Om Nok. v/Ann Kristin Skurtveit
Historikk, Utsattmann v/ Jarle Holseter

09.00 – 09.45 Overgrep i religiøse sammenhenger
v/ Svein Schøgren

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 11.45 Snakk trygt om kjønns- og seksualitetsmangfold.
v/ Nanna Klingenberg

11.45 – 12.45 Lunsj

Kulturinnslag v/Roy Nicolaysen

12.45 – 14.30 Mann Nok. – Mannlighet, en disiplinering til

taushet. Om hvorfor menn lar være å fortelle
om at de har vært utsatt for seksuelle overgrep.
v/professor Torbjørn Herlof Andersen

14 30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30 Overgrepene i fengsel v/ Roy Nicolaysen og
Raymond Lønberg

15 30 – 15.45 Oppsummering og avslutning

 

Om foredragsholderne

Ann Kristin Skurtveit
Daglig leder Nok. Møre og Romsdal

www.nokmr.no

Jarle Holseter
Daglig leder i organisasjonen Utsattmann

Svein Schøgren
Foredragsholder/Journalist
og styremedlem i Utsattmann

Svein Schøgren forteller om oppveksten i en kristen kontekst, der han opplevde seksuelle overgrep i åtte år. Seinskadene ble forsterket av åndelige overgrep av pastorer seinere i livet.

Han holder foredrag på fagdager i hele landet. De siste åra på flere seminarer for ulike kirkesamfunn.

Torbjørn Herlof Andersen
Professor emeritus ved NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap

Familie og psykoterapeut i vel 15 år
Bøker: Tause menn (2001) menn utsatt for seksuelle overgrep i kristne miljøer. Sårbar og sterk (2012) Mer generelt om menn utsatt for seksuell vold.
Senere noen bidrag i antologier med samme tema.

Roy Nicolaysen og Raymond Lønberg.

Roy er en kjent musikalsk trubadur fra Sørlandet som har underholdt publikum igjennom flere tiår. Roy overlevde en rekke voldtekter, mens han sonet i et Norsk fengsel. Hvordan er det mulig?

Raymond har lang fartstid som fagmann innen rus og prostitusjon. Han har de siste 15 årene jobbet med seksuelt utsatte mennesker på Senter mot seksuelle overgrep i Kristiansand, nå Nok Agder. Er styreleder i organisasjonen Utsattmann.

Sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Nanna jobber som prosjektleder i Rosa kompetanse helse og sosial. Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI- foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og har siden 2006 har jobbet for å forebygge psykisk uhelse gjennom å øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold hos ansatte i helsevesenet. Gjennom humor, bevisstgjøring og relevante eksempler fra arbeidshverdagen holder de kurs om kjønn, mangfold, inkluderende språk, interseksjonalitet, minoritetsstress, seksualitet, identitet og normer. Målet er at alle skal kunne snakket trygt om denne tematikken og slik kunne bidra til bedre menneskemøter i sin arbeidshverdag.