Nok. Møre og Romsdal inviterer til

Jubileumskonferanse

Sammen for våre barn!

2. og 3. november 2022

NOK. MØRE OG ROMSDAL INFO BILDE

Program

Program jubileumskonferanse bilde 2
PROGRAM BILDE
NYTTIG INFORMASJON BILDE

Foredragsholdere

Program jubileumskonferanse bilde 2
image005

Sant og usant

Hva om du ikke fikk snakke om det vondeste i livet ditt, men allikevel fortalte alt. Emilie er 18 år og bærer på en barndom preget av overgrep, frykt og taushet. Hun ønsker å ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre i livet uten å bli sett eller hørt?

Filmens regissør Tone Grøttjord-Glenne vil være til stede for å fortelle om arbeidet med filmen, om hvordan filmen ble til ett større endringsprosjekt og hvordan kommuner, fylker og arbeidsplasser kan bruke «Alt det jeg er» for å sette vold og overgrep på agendaen på en ny og annerledes måte.

image008

Vilde Graff Senje

Vilde Graff Senje er teamleder for seksualitetsundervisning og seniorrådgiver i Sex og Politikk. Hun er utdannet lektor med tilleggsutdanning, og har flere års erfaring fra arbeid i skolen. I Sex og Politikk jobber hun med å utvikle seksualitetsundervisning for samtlige av skolens tretten trinn, og har gjennom sitt arbeid og senere videreutdanning ved OsloMet fordypet seg i hvordan seksualitetsundervisning kan virke forebyggende mot blant annet seksuelle overgrep.

image006

Morten Lundgren

Rådgiver ved RVTS midt og seniorrådgiver i Bufetat. Morten er spesialist i klinisk pedagogikk og har bred erfaring med barn og ungdom med utfordrende adferd.  Har spisskompetanse på risiko for vold og seksuelt grenseoverskridende oppførsel, SSA. Morten er også opptatt av å jobbe for et godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid innenfor fagfeltet.

image011

Ane B. Næss

Ane Brandtzæg Næss er lege i spesialisering i psykiatri, for tiden ved psykiatrisk ungdomsteam ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital. Hun har vært medforfatter på 3. og 4. revisjon av boka «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» (Universitetsforlaget, 2015 og 2021) sammen med professor emerita i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen. Hun er særlig opptatt av helsekonsekvenser i vid forstand av vonde barndomsopplevelser, og har holdt flere foredrag om dette for ulike publikum.